News 14 Marmor Maris

Castellnou 

 Guillem de Castellnou és presentat a la novel·la com amic d’Ermengol, però, al contrari que aquest últim, el vescomte de Castellnou és un personatge que va existir (12??-1285). Va ser un fidel seguidor del rei Pere i el va acompanyar al setge d’Alcoi, a l’emirat de Constantina. El rei, anys abans, l’havia ajudat a aixecar el setge que un grup de nobles havien posat al seu castell de Montboló.

     El Vescomtat de Castellnou era molt extens a la Catalunya Nord; comprenia el Vallespir, el territori dels Aspres (a l’Alt Rosselló) i la vall mitjana del Tet. El castell de Castellnou, que consta esmentat des del 944, va ser l’origen d’aquesta nissaga. Aquesta estirp vescomtal sembla que va acabar desapareixent a finals del segle XIV. Probablement, els canvis brutals a tot el Vallespir que devien produir-se després de la croada albigesa, haurien afectat tots els comtats nord-pirinencs catalans.

     Aquesta relació entre Guillem i Ermengol ens ajuda a entendre els forts lligams que hi havia entre els comtats del nord i els de Catalunya per vincles de fidelitat amb el sobirà català.