La teoría del todo, Stephen W. Hawking

 

lateoriadeltodo Editorial Sudamericana (2008)

 

 El gran físic britànic Stephen Hawking, en aquesta curta obra (120 pàgines) ofereix una mena d’història de l’univers.

 

 

 

 

 

Però em sembla especialment interessant, per presentar el llibre, transcriure precisament part del paràgraf que en fa de cloenda:

“Fins ara, la majoria dels científics han estat tan ocupats amb el desenvolupament de noves teories que descriuen el que és l’univers que no s’han plantejat la qüestió del perquè. Ans al contrari, les persones quina ocupació és preguntar-se el perquè – els filòsofs- no han estat capaços de mantenir-se al dia respecte de les teories científiques. En el segle XVIII, els filòsofs consideraven que tot el coneixement humà, incloent-hi la ciència, era el seu camp. Discutien qüestions com ara ¿va tenir l’univers un principi? En canvi, en els segles XIX i XX la ciència es va fer massa tècnica i matemàtica pels filòsofs o qualsevol altra persona, excepte pocs especialistes... Si descobrim una teoria completa, hauria de ser comprensible en les seves línies generals per a tothom, no només per a uns científics. Aleshores seríem tots capaços de prendre part en la discussió del perquè l’univers existeix. Si trobem la resposta, seria el triomf definitiu de la raó humana, doncs coneixeríem el pensament de Déu”.